iCoach in het onderwijs

Opleiding

Post-hbo

iCoach

Deze opleiding is ontwikkeld naar aanleiding van vragen vanuit het veld. Vragen van scholen, die hun iCoaches goed willen toerusten in een tijd, waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. 

Vorm en inhoud van de opleiding

De opleiding duurt één jaar. De studieomvang van de opleiding is 7 EC's. 1 EC staat voor 28 studiebelastingsuren, waarmee de totale omvang van de opleiding uitkomt op 196 studiebelastingsuren. Verdeeld over 40 (les)weken in een jaar komt dat neer op een kleine 5 uur per week. Bij studievertraging heeft de student na de laatste lesdag nog 1 jaar de tijd om de opleiding af te ronden. 

iCoaches hebben de uitdagende opdracht om vanuit een onderwijskundige visie met het team ICT-mogelijkheden dusdanig te gebruiken, dat dit ten goede komt aan de onderwijskwaliteit en een bijdrage levert aan de ontwikkeling van digitale geletterdheid van leerlingen. Dit is een complexe opdracht, die zich afspeelt binnen de 3 domeinen:

A. Visie en beleid

B. Onderwijs met ICT

C. Professionalisering

Er zijn iCoaches in het PO, het VO en het MBO. Sommigen zijn de enige iCoach binnen hun organisatie, anderen werken in een team van iCoaches. Er zijn ook bovenschoolse iCoaches of iCoaches, die leidinggeven aan een team van iCoaches.

 

Om al deze iCoaches een waardevolle opleiding te bieden, werken we binnen de opleiding in 3 profielen: uitvoerend, vormgevend en strategisch profiel.

Opbouw en volgorde van de lesdagen

De opbouw in de volgorde van de lesdagen is dusdanig, dat deze de student optimaal de gelegenheid biedt om zich vaardigheden eigen te maken gedurende de opleiding en om kruisverbanden te leggen tussen de verschillende domeinen.


Deze volgorde is als volgt: 

  

 1. A1 - Visieontwikkeling
 2. B1 - De (on)mogelijkheden van multimediaal onderwijs
 3. C1 - Communicatie voor professionals
 4. A2 - Beleidsontwikkeling
 5. C2 - Professionaliseren van collega's
 6. C3 - Werken aan draagvlak en motivatie
 7. B2 - Zelf ontwikkelen van multimediaal onderwijs
 8. B3 - Mediawijsheid
 9. A3 - ICT-infrastructuur
 10. Afsluitende dag met presentaties

 

Lesdata en locatie


De opleiding kan ook incompany aangeboden worden. Data en locatie zijn in dat geval in overleg.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Start in maart 2022


9 maart 2022


Molenaarskamer in Soest6 april 2022


Molenaarskamer in Soest13 mei 2022


Molenaarskamer in Soest10 juni 2022


Online13 september 2022


Online12 oktober 2022


Molenaarskamer in Soest3 november 2022


Online30 november 2022


Online10 januari 2023


Online17 februari 2023


Molenaarskamer in Soest

Start in september 2022


29 september 2022


Molenaarskamer in Soest2 november 2022


Molenaarskamer in Soest24 november 2022


Molenaarskamer in Soest13 december 2022


Online18 januari 2023


Online10 februari 2023


Molenaarskamer in Soest17 maart 2023


Online12 april 2023


Online11 mei 2023


Online22 juni 2023


Molenaarskamer in Soest

Studiegids aanvragen


Wil je meer weten over deze opleiding? Vraag dan vrijblijvend de studiegids aan. In de studiegids vind je informatie over de volgende onderwerpen:

 1. Vorm en inhoud van de opleiding
  1. 3 domeinen
  2. 3 profielen
  3. Overzicht lesdagen en opdrachten
  4. Beknopte beschrijving lesdagen
  5. Volgorde van de lesdagen
  6. Werk- of stageplek
  7. Portfolio
  8. Intervisie
  9. Peer feedback
  10. Presentatie
 2. Studiebelasting
 3. Beoordelingscriteria
  1. Verwerkingsopdrachten
 4. Diplomering en certificering
 5. Opleidingskwaliteit
 6. Opleidingsfaciliteiten
 7. Literatuurlijst
 8. Opleidingskosten
 9. Aanmeldprocedure

Via onderstaande knop kun je de studiegids per mail aanvragen. 

Aanmelden


Voorwaarden voor toelating tot de opleiding zijn:

 • een geschikte werk- of stageplek conform de eisen, zoals beschreven op pagina 7 van de studiegids, en
 • een relevante HBO- of WO-vooropleiding, afgerond met een diploma.


Vrijstellingen zijn alleen mogelijk op grond van aantoonbaar eerder verworven competenties op basis van een diploma of getuigschrift niet ouder dan 5 jaar. Hieronder vallen ook de door Ceto Trainingen verstrekte tentamenbewijzen voor verwerkingsopdrachten uit de iCoach-opleiding. 


Een vrijstelling kan bij de examencommissie worden aangevraagd d.m.v. het daartoe bestemde formulier. De examencommissie beoordeelt de aanvraag en geeft daarover binnen een maand na indiening uitsluitsel.


Aanmelden dient altijd schriftelijk te gebeuren door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier met aangegeven bijlagen. Het secretariaat bevestigt vervolgens uw aanmelding en stelt een studieovereenkomst op. Na ondertekening door beide partijen is de overeenkomst tot stand gekomen. U heeft dan nog een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, waarbinnen u vrijblijvend kunt annuleren. Na deze bedenktijd wordt er een MMI- en intakegesprek met u gepland. Ook wordt dan de factuur verstuurd aan het door u opgegeven factuuradres.


De studieovereenkomst eindigt een jaar na de laatste lesdag van de opleiding. Indien de student op dat moment de opleiding nog niet volledig heeft afgerond, bepaalt de examencommissie of de student in aanmerking komt voor het tegen betaling verlengen van de overeenkomst. Het recht op certificaten afgeronde opdrachten en bewijs van deelname voor gevolgde lesdagen blijft dan onverminderd bestaan.


Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 4) gaat een opleiding van start. Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een rooster. Vaak is dit rooster al eerder beschikbaar. Roosters zijn altijd onder voorbehoud. Wijzigingen en lesuitval worden altijd z.s.m. zowel via email als via de elektronische leeromgeving gecommuniceerd. Uitgevallen lessen worden daarna opnieuw ingepland.


Het onderwijs- en examenreglement is van toepassing op deze opleiding. Dit is op te vragen via het secretariaat en te downloaden uit de elektronische leeromgeving.


De algemene voorwaarden van Ceto Trainingen zijn van toepassing op deze opleiding. Deze zijn op te vragen via het secretariaat en te downloaden uit de elektronische leeromgeving, en worden als bijlage bij de studieovereenkomst gevoegd.


Via onderstaande knop kun je je aanmelden. Lees voorafgaand aan je aanmelding eerst de studiegids. Deze kun je aanvragen via de knop hierboven.