Boeken

‘Kootsjie en het Lonkend Perspectief’ beschrijft een ontdekkingstocht vol belangrijke inzichten om tot bewustwording te komen en communicatieve vaardigheden blijvend te ontwikkelen.

Communiceren en coachen is iets dat ieder mens kan leren. Stap voor stap steeds een inzicht en een techniek erbij om zo regie te hebben in de gesprekken die men voert, om zo echt naar anderen te kunnen luisteren en hen te kunnen begrijpen. Dat is de basis in succesvolle dialogen. Vanuit die basis samenwerking vormgeven, draagt bij aan de kwaliteit op de werkvloer.

Een informatief en avontuurlijk prentenboek over communicatie en coaching

Astrid Arts was student in de opleiding IB/ZC (intern begeleider / zorgcoördinator in het onderwijs), waar Margreet Pols haar docent was in de leergang Communicatie en coaching. Die leergang bestaat uit 5 lesdagen verdeeld over het jaar. Bewust op die manier verdeeld, zodat studenten tijd en gelegenheid krijgen om tussen de lesdagen door te oefenen met de materie, ervaringen op te doen en inzichten te ontwikkelen. Tijdens de laatste lesdag in deze leergang presenteren studenten hoe ze zich ontwikkeld hebben op het gebied van communicatie en coaching. Astrid presenteerde dat aan de hand van het verhaal van ‘Kootsjie en het Lonkend Perspectief’.


Margreet was onder de indruk van de enorme creativiteit van Astrid om op deze manier over haar ontwikkeling te vertellen. Daarbij heeft ze heel goed de essentie van de theoretische onderbouwing uit de leergang weergegeven en die een praktische vertaalslag gegeven.


‘Dit verhaal moet een boek worden’, dacht Margreet toen meteen al. Ze wilde er een boek van maken om ter inspiratie aan andere studenten te kunnen uitreiken. Het verhaal laat namelijk zien dat, hoewel het ondanks alle goede intenties niet altijd goed gaat, communiceren en coachen iets is dat ieder mens kan leren. Stap voor stap steeds een inzicht en een techniek erbij tot men ervaart regie te hebben in de gesprekken die men voert, tot men in staat blijkt om daadwerkelijk naar anderen te luisteren en hen te begrijpen: de basis voor elke goede coach en de basis in alle succesvolle dialogen. Vanuit die basis samenwerking vormgeven, draagt bij aan kwaliteit op de werkvloer. Daar is het Margreet uiteindelijk om te doen: bijdragen aan goed onderwijs door bij te dragen aan competente professionals.
Krijg een indruk van dit boek

IMG_20220613_101245
pagina 4 en 5
pagina 6 en 7
pagina 8 en 9
pagina 10 en 11
pagina 12 en 13
achterkant

Boekpresentatie

Op zaterdag 4 juni heeft 2022 Margreet Pols het eerste exemplaar van ‘Kootsjie en het Lonkend Perspectief’ overhandigd aan Astrid Arts. Bekijk hieronder een korte video en een aantal foto's van dit bijzondere moment en een foto van het heffen van het glas samen met Christa van Nieuwenhoven.


Het verhaal en de tekeningen in het boek zijn van de hand van Astrid. Ook het nawoord heeft zij geschreven. Margreet heeft het voorwoord en de toelichting geschreven. Christa heeft het boek verder vormgegeven en opgemaakt voor de drukker.