Onderwijsprofessionals

VOOR ONDERWIJSPROFESSIONALS

WERKEN IN HET ONDERWIJS: DYNAMISCH EN VEELZIJDIG

Vraag 100 onderwijsprofessionals om te vertellen over hun werk en je hoort 100 verschillende verhalen. Toch hebben al die verhalen ook overeenkomsten. Ze gaan stuk voor stuk over een innerlijke drive om bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen en/of studenten, en ze vertellen allemaal over de dynamiek en veelzijdigheid van het vak. 


'Wat kan Ceto Trainingen dan voor mij als onderwijsprofessional betekenen?', vraag je je misschien af. Welnu, ook ik ben onderwijsprofessional. Ik begon mijn onderwijscarrière in de overgang van het krijtborden- naar het whiteboardtijdperk. Na stages in o.a. het speciaal onderwijs, het PO en het VO, begon ik als vakleerkracht muziek in het PO en als docent muziek/CKV in het VO. Ik werd mentor en vakgroepvoorzitter, en gaf leiding aan de ontwikkeling van vakoverstijgend competentiegericht onderwijs op de school waar ik werkte.


In 2008 verliet ik mijn vertrouwde klaslokaal en in 2009 richtte ik Ceto Trainingen op, waarmee ik direct een samenwerking aanging met - toen nog - Imago Groep, en later met Via Vinci Academy en C-LiON. Voor Via Vinci Academy verzorgde ik o.a. lessen over communicatie en coaching in de IB/ZC-opleiding en in de schoolleidersopleiding, coachte ik schoolleiders, verzorgde ik teamtrajecten (missie/visietrajecten, teamcoaching t.b.v. betere samenwerking, begeleiding van teams bij bijvoorbeeld de implementatie van samenwerkend leren) en nam ik deel aan de landelijke werkgroep 'zorgcoördinator in positie', waaruit de in 2017 gepubliceerde beroepsstandaard is voortgekomen.


In 2017 heb ik Ceto Trainingen op een lager pitje gezet en ben ik in loondienst gaan werken voor C-LiON. 3 leerzame, leuke en inspirerende jaren heb ik daar mogen werken als programmacoördinator van o.a. de opleiding iCoach en de opleiding Coach van Onderwijsprofessionals. Ik was docent en coach in verschillende post-HBO-opleidingen voor onderwijsprofessionals, in MD- en herregistratietrajecten voor schoolleiders, en in de masteropleidingen MILE en MET, steeds over onderwerpen die met communicatie en coaching, met motivatie en draagvlak, met activerende didactiek, met klassenmanagament en/of met blended learning te maken hebben. Ook coachte ik team- en schoolleiders, en leerkrachten 'on the job' in PO, VO en MBO. Voor verschillende samenwerkingsverbanden VO-VSO verzorgde ik trainingen, die te maken hebben met communicatie en coaching, samenwerking en positionering.


In september 2020 ben ik uit dienst gegaan en weer volledig in Ceto Trainingen gaan werken. Ik werk nog steeds veel voor en met onderwijsprofessionals. In de tweede coronagolf gaat dat opvallend vaak - doch gelukkig niet uitsluitend - over online didactiek en online klassenmanagement. Soms doe ik dat alleen, soms doe ik dat in samenwerking met mijn zeer gewaardeerde ervaren en deskundige concullega's.


Voel je vrij om contact op te nemen voor een vrijblijvende kennismaking. Ik hoor graag van je!


Margreet Pols

“Margreet is een betrokken en bevlogen coach. Ze is heel goed in staat om goed naar je te luisteren en jou als student te begeleiden in je studietraject. Ze heeft mij heel goed begeleid, ook in mijn persoonlijke groei. Ze geeft je inzicht in jouw sterke en minder sterke kanten. Als ik iemand zou moeten aanbevelen voor een coachingstraject, dan is dat zeker Margreet!”


Martien le Clercq – directeur en leerkracht op CBS ’t Klinket in Koudekerke – Margreet was zijn leiderschapscoach en studiebegeleider tijdens zijn Master Innovation & Leadership in Education

WAT KAN CETO TRAININGEN VOOR JOU BETEKENEN?

COACHING

Als je gecoacht wordt, word je begeleid in het ontwikkelen van je professionele competenties. Dat kan soms door 'coaching on the job', maar vaker gebeurt dit in gesprekken. De coach bevraagt je dan n.a.v. een door jou ingebrachte coachvraag en/of casus. We onderzoeken de coachvraag of casus, jouw denken en handelen, alternatieve denk- en handelswijzen, en hoe dat aansluit bij jouw professionele identiteit. Dit leidt tot inzichten, waarmee je je denken en handelen duurzaam kunt aanpassen. Coaching is een prettige manier om je professionaliteit te vergroten.

TEAMS

Samenwerken, op één lijn, mét ruimte voor eigenheid. In succesvolle teams kunnen ze dat heel goed. Dat gaat niet vanzelf, maar dat valt wél te leren. Of het nu gaat om een algemeen vraagstuk als 'we willen onze samenwerking structureel verbeteren' of iets specifiekers, bijvoorbeeld rondom missie/visie, de implementatie van een nieuwe werkwijze,  of een conflict, Ceto Trainingen biedt graag ondersteuning en begeleiding.

ACTIVERENDE DIDACTIEK

Je leerlingen of studenten zijn degenen die leren. Je zou daarom verwachten, dat zij degenen zijn die actief aan het werk zijn in een les. Toch zien we met name in het VO en het MBO ook regelmatig voorbeelden van lessen, waarin de docent keihard aan het werk is terwijl de leerlingen of studenten een passievere houding aannemen. Door je lessen anders vorm te geven, kun je hier verandering in brengen, zodat je leerlingen of studenten actief aan het werk gaan. Je creëert dan als docent ook meer ruimte voor bijvoorbeeld differentiatie. Ceto Trainingen leert je graag hoe je dit goed kunt doen.

DIGITAAL LEREN

Of het nu gaat om het gebruik van digitale middelen in offline lessen, om blended learning (een mix van offline en online leren),  of om volledig online lesgeven, digitaal leren vraagt specifieke kennis en vaardigheden.

Ceto Trainingen verzorgt daarvoor incompany trainingen en biedt daarnaast een post-hbo opleiding voor iCoach in het onderwijs aan. Ook biedt Ceto  i.s.m. Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid de opleiding 'Onderwijskundig i-Coach in het po & vo' aan en de leerlijn 'Digitale didactiek'.

KLASSENMANAGEMENT

Als het lekker loopt in je klas kan lesgeven je echt vleugels geven. Wat een heerlijke energie! De één lijkt dat als vanzelf in de vingers te hebben, terwijl de ander er keihard voor moet werken, en zelfs dan lukt het soms nog niet. Lesgeven wordt dan loodzwaar. Niet zelden komen klas en leerkracht dan samen in een neerwaartse spiraal terecht, waar je maar moeilijk weer uitkomt. Toch is er hoop. Coaching on the job kan in zulke gevallen goed helpen, evenals een training in klassen-management. Naast maatwerk biedt Ceto Trainingen hierin bijvoorbeeld de training 'Groepsplan Gedrag' aan.

COMMUNICATIE

Het is onmogelijk om niet te communiceren: we doen het de hele dag door. In het onderwijs communiceer je met verschillende partijen, welke rol je ook hebt binnen jullie organisatie. Communiceren kun je dus al. Zou je het beter willen leren? Bijvoorbeeld doelgerichter, effectiever, motiverender, neutraler of anderszins professioneler? Misschien is de training 'professionele gespreksvoering' dan iets voor jou.
Icons made by Freepik from www.flaticon.com