iCoach


Opleiding

Post-hbo

iCoach


Deze opleiding is ontwikkeld naar aanleiding van vragen vanuit het veld. Vragen van scholen, die hun iCoaches goed willen toerusten in een tijd, waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. 

Vorm en inhoud van de opleiding

De opleiding duurt één jaar. De studieomvang van de opleiding is 7 EC's. 1 EC staat voor 28 studiebelastingsuren, waarmee de totale omvang van de opleiding uitkomt op 196 studiebelastingsuren. Verdeeld over 40 (les)weken in een jaar komt dat neer op een kleine 5 uur per week. Bij studievertraging heeft de student na de laatste lesdag nog 1 jaar de tijd om de opleiding af te ronden. 

iCoaches hebben de uitdagende opdracht om vanuit een onderwijskundige visie met het team ICT-mogelijkheden dusdanig te gebruiken, dat dit ten goede komt aan de onderwijskwaliteit en een bijdrage levert aan de ontwikkeling van digitale geletterdheid van leerlingen. Dit is een complexe opdracht, die zich afspeelt binnen de 3 domeinen:

A. Visie en beleid

B. Onderwijs met ICT

Professionalisering

Er zijn iCoaches in het PO, het VO en het MBO. Sommigen zijn de enige iCoach binnen hun organisatie, anderen werken in een team van iCoaches. Er zijn ook bovenschoolse iCoaches of iCoaches, die leidinggeven aan een team van iCoaches.

 

Om al deze iCoaches een waardevolle opleiding te bieden, werken we binnen de opleiding in 3 profielen: uitvoerend, vormgevend en strategisch profiel.

De opbouw in de volgorde van de lesdagen is dusdanig, dat deze de student optimaal de gelegenheid biedt om zich vaardigheden eigen te maken gedurende de opleiding en om kruisverbanden te leggen tussen de verschillende domeinen. Deze volgorde is als volgt: 

  

  1. A1 visieontwikkeling
  2. B1 de (on)mogelijkheden van multimediaal onderwijs
  3. C1 communicatie voor professionals
  4. A2 beleidsontwikkeling
  5. C2 professionaliseren van collega's
  6. C3 werken aan draagvlak en motivatie
  7. B2 zelf ontwikkelen van multimediaal onderwijs
  8. B3 mediawijsheid
  9. A3 ICT-infrastructuur
  10. Afsluitende dag met presentaties

 

Lesdata en locatie


19 januari 2022


Molenaarskamer in Soest16 februari 2022


Molenaarskamer in Soest8 maart 2022


Molenaarskamer in Soest5 april 2022


Online12 mei 2022


Online9 juni 2022


Molenaarskamer in Soest13 september 2022


Online


12 oktober 2022


Molenaarskamer in Soest3 november 2022


Molenaarskamer in Soest14 december 2022


Molenaarskamer in Soest

Let's work together!


Your first appointment is free