Trainers


Trainers


Wil je jouw kennis en vaardigheden als trainer verder ontwikkelen?Ceto Trainingen biedt inspirerende trainingen met verdiepende inzichten en krachtige vaardigheden voor trainers die hun trainingen een verbeterslag willen geven, ook in online, blended en hybride vorm.


Effectieve trainingsprogramma's, die zijn ontwikkeld om bij te dragen aan de persoonlijke, professionele ontwikkeling van trainers die hun impact willen vergroten. Altijd met een sterke koppeling naar de praktijk, zodat opgedane kennis en vaardigheden direct inzetbaar zijn.


Lees verder over méér willen bereiken, participerend trainen, weerstand en motivatie en leeropbrengst.

"Ontwikkel je van vakexpert naar trainingsexpert!"

"Participerend trainen is doelgericht trainen"

"Vergroot het leerrendement"

Voor trainers die meer willen bereiken

Je bent trainer en je wilt graag dat jouw deelnemers écht iets leren.


Je kent het euforische gevoel van naar huis rijden na een zeer geslaagde training die als vanzelf ging. 


En je kent de frustratie en de steen in je maag na een training waarin van alles misging.


Je weet dat het jouw taak is om je deelnemers aan het leren te krijgen, maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan.


Soms voelt trainen als zo hard werken... en dat terwijl je weet dat het op andere momenten juist als vanzelf heel lekker loopt allemaal.


Als je daar toch eens je vinger op kon leggen... Dat het je niet meer overkomt, maar dat je er zelf echt invloed op uitoefent.Op deelnemers die niet zo enthousiast zijn bijvoorbeeld. Op deelnemers die gestuurd zijn door de baas.


Op een groep waarin de niveauverschillen groot zijn. Op een groep waarin je het gevoel hebt dat jij al het werk doet terwijl zij toekijken.


Dat jij gewoon weet wat je kunt doen om iedereen mee te krijgen, enthousiast en leergierig, ongeacht waarom ze daar zijn.


Dat jij gewoon weet hoe je je training zo kunt opbouwen, dat je deelnemers vanzelf mee gaan doen.


Geen toeval meer, maar bewust handelen.


Kortom: je bent een trainer die méér wil bereiken.


Daar wil ik heel graag een bijdrage aan leveren.


Daarom heb ik speciaal voor trainers zoals jij verschillende trainingsprogramma's ontwikkeld.


Bekijk de agenda om te zien welke trainingsprogramma's dat zijn en wanneer ze plaatsvinden.

Participerend trainen

Participerend trainen  = doelgericht trainen


Trainen is gericht op gedragsverandering: het is de bedoeling dat jouw deelnemers na jouw training ander gedrag laten zien dan voor de training. Die beoogde gedragsverandering is je trainingsdoel.


Voor het bereiken van dat doel zijn altijd 3 componenten nodig: kennis, vaardigheden en attitude. Het vooraf goed uitwerken van zowel je algemene trainingsdoel als de specifieke kennis-, vaardigheids- en attitudedoelen helpt je om je training goed vorm te geven.


Attitudedoelen zijn vaak een soort ondergeschoven kindje terwijl juist daarin de sleutel zit naar duurzame gedragsverandering. Je kunt iemand nog zoveel nieuwe kennis aanreiken of vaardigheden laten oefenen, als hij/zij er het nut niet van inziet zal hij/zij dit in de praktijk niet gaan inzetten.


Bij participerend trainen hebben die attitudedoelen daarom een duidelijke rol in de training. Als trainer laat je je deelnemers nadenken over het waarom van de training en de trainingsinhoud, en sluit daarmee aan op hun dagelijkse praktijk. Door op deze manier aandacht te hebben voor attitudedoelen, zullen je deelnemers graag willen leren wat jij hen wilt leren.


Weerstand en motivatie

Weerstand en motivatie zijn dynamisch en beïnvloedbaar


Weerstand en motivatie zijn complexe onderwerpen. Elke trainer krijgt ermee te maken.


Dat je ermee te maken krijgt is echter geen reden om weerstand maar voor lief te nemen of af te wachten hoeveel motivatie je deelnemers tonen. Als trainer heb je veel invloed op zowel weerstand als motivatie bij je deelnemers.


Weerstand en motivatie zijn niet statisch, doch dynamisch en beïnvloedbaar. Vooral als deelnemers zich betrokken en gewaardeerd voelen blijkt dat hun motivatie te versterken. Van dat principe maakt participerend trainen dankbaar gebruik.


Het opvallende daaraan is, dat je in deze methodiek als trainer niet afwacht tot je weerstand tegenkomt en er dan mee aan de slag gaat. Participerend trainen laat je in het trainingsontwerp al anticiperen, en laat je dan kiezen voor werkvormen en een trainingsopbouw waarmee je je deelnemers betrekt en waardeert.Leeropbrengst

Participerend trainen  vergroot het leerrendement


De keuze voor participerende leeractiviteiten heeft niet alleen een positief effect op weerstand en motivatie. Dit type leeractiviteiten levert ook een hogere leeropbrengst op, helemaal als je deze in een logische opbouw en context plaatst, zoals bij participerend trainen het geval is.


Participerende leeractiviteiten voorafgaand aan (i.p.v. na afloop van) uitleg leiden tot diepgaander leerresultaat, beter begrip en meer transfer.


Tel daarbij op hetgeen het sociaal-constructivisme (en meer recent: het breinleren) ons leert: leren geschiedt in context met de omgeving.


Vrij vertaald zou je kunnen zeggen dat nieuwe kennis altijd een kapstok nodig heeft. Als je iets nieuws hoort ga je onbewust zelf direct op zoek naar iets herkenbaars waaraan je die nieuwe kennis kunt koppelen.


Daarom is het belangrijk om voorkennis te activeren en te benutten voordat je nieuwe kennis aanreikt aan je deelnemers.Dit krijg je tijdens de trainingen

Een prachtige Trainingslocatie: al onze offline trainingen worden gegeven in De Molenaarskamer, Molenweg 32 in Soest. (Incompany trainingen kunnen uiteraard ook op een andere locatie verzorgd worden.)


Online leeromgeving (Pluvo): vanaf 2 weken voor de training tot 1 maand na de training heb je toegang tot een online leeromgeving met alle materialen en oefeningen.


Trainingsdag van 10.00 tot 17.00 uur. We beginnen pas om 10 uur, zodat je (grotendeels) na de spits kunt reizen.


Uitgebreide, verse lunch, en onbeperkt consumpties.


Aandacht en begeleiding: maximaal 10 deelnemers, begeleid en getraind door Margreet Pols.

Dit is jouw trainer: Margreet Pols


Margreet is docent en trainer van docenten en trainers.


"Een ander iets leren, of dat nu als docent is of als trainer, is een prachtig vak met vele aspecten. Het aspect van het trainingsontwerp en het nadenken over een logische trainingsopbouw met geschikte leeractiviteiten vind ik een erg leuke en creatieve kant van het vak. Ik voel me daar erg in thuis.


In de loop der jaren heb ik kennisgemaakt met verschillende leertheorieën en -methodieken, zoals het sociaal constructivisme, active learning, cooperative learning, breinleren, leerfasen van Kolb, enz. Een combinatie van verschillende aspecten uit die verschillende theorieën en methodieken blijkt in de praktijk uitermate goed te werken: grote betrokkenheid en motivatie, en een optimaal leerrendement bij deelnemers. Het is mijn manier van werken geworden en ik heb er de naam 'participerend trainen' aan gegeven.


Participerend trainen is meer dan een verzameling aspecten uit verschillende leertheorieën en -methodieken. Het is een goed doordachte en onderbouwde trainingsmethodiek, die zich aan de hand van 6 principes eenvoudig laat hanteren. Het is voor mij een uitermate prettige en vrij natuurlijke manier van werken, die door mijn deelnemers ook op die manier ervaren wordt. Ik zou willen dat elke docent in de gelegenheid gesteld wordt om dit te leren, zowel voor henzelf als voor hun deelnemers."

Dit zegt een eerdere deelnemer over de training en over Margreet:

Myrinne van Mierlo – onderwijsadviseur executieve functies 21e eeuwse vaardigheden bij destap.nu – nam deel aan een online module digitale didactiek:

“Ik heb ondertussen toch heel wat trainingen mogen volgen en ook mogen geven op didactisch gebied. De training van Margreet ervaar ik als authentiek en transparant en vooral ook vanuit de volwassenrol. You practice what you preach.”

Trainingsprogramma's voor trainers


In de agenda kun je precies zien welke trainingen er zijn, en waar en wanneer deze worden aangeboden. Naast deze trainingen zijn er incompany- en maatwerktrainingen mogelijk. Daarnaast bied ik individuele begeleiding en coaching aan.


Neem contact op als je meer wilt weten.

Misschien vraag je je af of een bepaalde training voor jou geschikt is,

of je voldoende klik hebt met de trainer,

of een bepaalde training goed aansluit bij jouw huidige kennis en ervaring,

of vraag je je nog iets anders af,

schroom dan niet om contact op te nemen.


Je kunt bellen, appen of mailen. Er wordt altijd binnen 2 werkdagen gereageerd (meestal sneller). De contactgegevens vind je onderaan deze pagina of via het tabblad 'contact' bovenaan.